Reportaż

Partnerzy

Lewiatan

Wielkopolski Związek Pracodawców

biznes wroniecki

Strona główna

Debata o Ustawie o Zamówieniach Publicznych

W ubiegły czwartek w Osrodku Klubowo Konferencyjnym w Smolarni odbyła się debata z udziałem przedsiębiorców , samorządowców z posłanką Marią Małgorzatą Janyską.Spotkanie poświęcone było nowemu Prawu Zamówień Publicznych. W sprawie tak ważnej ustawy, która kreuje naszą rzeczywistość gospodarczą zajął stanowisko gość specjalny debaty Pan Grzegorz Lang , dyrektor Departamentu Doskonalenia Legislacji i Rady Zamówień Publicznych.

Nowe prawo umożliwi renegocjację kontraktów długoterminowych , dzięki temu uda się uchronić ok. 120 tys. miejsc pracy w branży usługowej , Samorządowcy i przedsiębiorcy muszą usiąść do wspólnego stołu i renegocjować kontrakty długoterminowe np. na budowę dróg , obwodnic, autostrad. Podstawą kalkulacji zamóiweń publicznych zawsze powinno być minimalne wynagrodzenie z uwzględnienim obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne i opodatkowania- co nadal często nie jest standardem , a zamawiający nadal wybierają oferty wykonawców oferujących usługi poniżej tego progu.

Jeżli chcemy budować w Polsce dobrobyt , musimy zmienić sposób postrzegania prawa i traktować je jako wspólne dobro.Prawo musi służyć nam,dla dobra naszego i naszej wspólnoty , tylko najpierw trzeba je udoskonalić. Urzędnicy, którzy interpretują prawo muszą rozumieć mechanizmy gospodarki wolnorynkowej , aby mogli to wspólne dobro rozwijać. Musimy sobie uświadomić ,że nasze wynagrodzenia zależą od wielu czynników , a przede wszystkim od efektywności gospodarczej całej wspólnoty , do której należymy. Ta zaś zależy od wszystkich obywateli .Każdy z nas w różnym stopniu ma wpływ na efektywnośc gospodarki.

Wpływ na efektywnośc naszej gospodarki mają:

-politycy , którzy powinni tworzyć dobre prawo,urzędnicy , sędziowie - którzy powinni interpretować prawo , przedsiębiorcy - szczególnie Ci ,którzy mają potrzebę rozwijania swoich firm już nie z powodów zaspakajania własnych potrzeb lecz z potrzeby rozwijania kraju, media i śrdowiska opiniotwórcze , które rzetelnie informują społeczeństwo o rozwoju gospodarczym , pracownicy- którzy wiedzą co ma wpływ na wzrost ich wynagrodzeń i poprawią swoją efektywność , konsumenci - którzy jak efektywnie wydawać swoje pieniądze, a sczególnie wyborcy, którzy powinni wybierać polityków działających na rzecz rozwoju gospodarczego kraju , a nie mówiących o gospodarce.

 

 

21.09.2015. 09:40

Spotkanie przedsiebiorców i samorządowców Smolarnia 17.09.2015 godz. 11.

Moderator Daria Świerblewska -sekretarz Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan

11,00      rejestracja

11,30      rozppoczecie konferencji

11,40     Prawo Zamówień Publicznych - wystapienie Posłanki Marii Janyski

12,10    dyskusja z udziałem uczestników - Grzegorz Lang - Dyrektor Departamentu   

            Doskonalenia Legislacji

           opinia Konfederacji Lewiatan

            opinia ptrzedstawicieli samorzadu regionalnego

13,45     podsumowanie i zakonczenie  spotkania

16.09.2015. 10:20

WRPO nowa perspektywa

Zapraszam członków Forum na po wakacyjne spotkanie w dniu 4 września /piątek/ godz. 17 do Restauracji Parkowa na konferencję poświęconą Wielkopolskiemu Regionalnemu Programowi Operacyjnemu na lata 2014+ - nowa perspektywa dla przedsiębiorców.

Agenda spotkania:

Procedura zgłaszania wniosków

Ocena formalna i merytoryczna

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

 

31.08.2015. 10:11

Konwent Burmistrzów i Wójtów Miast i Gmin Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Uprzejmie informuję , iż dnia 29.06.2015 odbedzie się Konwent Burmistrzów oraz Wójtów Miast i Gmin Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckego . Spotkanie odbedzie się o godz. 10,00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Czarnkowie. Podczas konwentu poruszane  będą m.in. tematy zwiazane z kształceniem zawodowym , a potrzebami  lokalnego rynku pracy. To wspólna inicjatywa przedsiebiorców i samorządowców. Prelegentami będzie m.in. Ryszard Jabłonowski - Naczelnik Wydziału  Edukcji Starostwa Powiatowego w Czarnkowie, Bożena Jasińska - Dyrektor Biura Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego.

29.06.2015. 08:08

Co to jest system dualny?

Z inicjatywy Forum i Starosty dnia 12 czerwca spotkali się przedstawiciele przedsiębiorców i strony samorządowej i dyskutowali o możliwości wprowadzenia w szkołach ponadgimnazajalnych kształcenia dualnego dla młodzieży.System dualny ma dostarczyć uczniowi wiedzy teoretycznej, jak też zapewnić kontakt z rynkiem pracy, a przez to lepiej dostosować jego kwalifikacje do potrzeb rynku pracy. Model edukacji zawodowej nazywany dualnym zakłada połączenie praktyki z nauką teoretyczną , młodzież odbywająca praktykę u pracodawcy ,po zakończonym procesie nauki znajduje zatrudnienie i to najczęściej u pracodawcy , u którego się kształciła.

26.06.2015. 13:51

Spotkanie Przyjaciół, Członków Forum 22 maja 2015

Maj w pełni, ale nie wszyscy zdążyliśmy wyjechać na majówkę, tych którzy w tym roku jeszcze nie grillowali, zapraszam serdecznie na wiosenny piknik do "Chaty Biesiadnej" - który mam nadzieję, będzie doskonałą okazją do dyskusji związanej z 15-leciem istnienia Forum Gospodarczego oraz określeniem roli przedsiębiorczości w kreowaniu polityki społecznej w regionie. Spotkanie Przyjaciół, Członków Forum 22 maja 2015 r. (piątek) godz. 18:00 Chata Biesiadna Hotel Smolarnia.

Dalej... 19.05.2015. 12:16

Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015

Kapitał na rozwój – nowe możliwości 2015

Aby budować stabilną pozycję firmy na rynku, podnosić jej wartość trzeba wprowadzać innowacyjne technologie i poszerzać rynki zbytu, w kraju i zagranicą. W tym celu trzeba inwestować, a to wymaga znalezienia odpowiedniego źródła finansowania. Instytucje rynku kapitałowego oferują, w tym zakresie nowe możliwości, z których można skorzystać, a na pewno warto o nich wiedzieć.

Dalej... 05.05.2015. 23:35

Prezentacja. Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce

Prezentacja. Konkurencyjność sektora MMŚP w Wielkopolsce

Prezentacja multimedialna w formacie PDF

Pobierz prezentacje

29.04.2015. 12:14

Konkurencyjność sektora MMŚP w 2014 r.

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w organizowanej przez Konfederację Lewiatan, Panią Poseł na Sejm RP Marię M. Janyskę oraz Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego konferencji „Plany i wyzwania wielkopolskich MMŚP w 2015 roku". Odbędzie się ona 27 kwietnia 2015 roku w siedzibie Inwest Parku w Pile. Jej tematem przewodnim będzie kondycja wielkopolskiego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poznanie jego mocnych i słabych stron oraz barier i szans rozwoju. 

Dalej... 16.04.2015. 10:56

Pierwsza < Poprzednia [1 / 21] Następna > Ostatnia