Reportaż

Partnerzy

Lewiatan

Wielkopolski Związek Pracodawców

biznes wroniecki

Strona główna

Walne Zgromadzenie Członków Forum

Zarząd Forum zwołuje Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze , członków związku na dzień 13 kwietnia 2015 roku o godz. 18,00 do Ośrodka Klubowo-Konferencyjnego w Smolarni.

Komentarze (0) 25.03.2015. 10:50

Spotkanie w Hotelu Smolarnia

 

W Hotelu Smolarnia 9 marca br dyskutowali samorządowcy i przedsiębiorcy na temat nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Spotkanie było ważne.Po raz pierwszy można było usłyszeć , na co przeznaczone będą pieniądze z nowego unijnego rozdania.Spotkanie zostało przygotowane przez Forum Gospodarcze , uczestnicy spotkania zostali poinformowani  na jakie programy / krakajowe i regionalne/ będzie przekazywane unijne wsparcie.
 

Komentarze (0) 25.03.2015. 10:46

Spotkanie w Sapie 07.10.2014 r.

Forum Gospodarcze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, mimo zaledwie 15 lat istnienia jest dzisiaj jedną z największych organizacji pracodawców w Północnej Wielkopolsce. Zrzesza największe firmy w powiecie, a w jednej z nich Sapa Aluminium Sp. o.o w Trzciance. członkowie Forum byli gośćmi. Zarząd Firmy zaprosił członków Forum, na kolejne spotkanie biznesowe, związane z prezentacją firmy oraz wymianą doświadczeń , przekazaniem dobrych praktyk.

Dalej... 10.10.2014. 13:56

O przyszłości polskiego szkolnictwa zawodowego

Za kluczowe dla przyszłości polskiego szkolnictwa zawodowego, jego rozwoju oraz powiązania z potrzebami rynku pracy uznano przede wszystkim konieczność pogłębienia współpracy szkół z pracodawcami. Ta współpraca powinna mieć kilka wymiarów od zaangażowania pracodawców w pracę nad przygotowanymi modelami i programami kształcenia, poprzez wprowadzenie praktyków do szkół w celu podniesienia wymiaru praktycznej nauki zawodu, po tworzenie rozwiązań zachęcających firmy do tworzenia miejsca praktyk zawodowych. Niezbędne jest przy tym promowanie kształcenia się w kierunkach zgodnych z potrzebami rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem promocji szkolnictwa zawodowego.

W tych tematach z inicjatywy Pana Ryszarda Janczukowicza Dyrektora Firmy Seaking LTD proponujemy w dniu 21 lipca br /poniedziałek/ godz. 14.00 Sala Starostwa 010/ krótkie spotkanie poświęcone możliwościom utworzenia klasy zawodowej na potrzeby pracodawców.

30.06.2014. 12:27

Walne Zgromadzenie Członków 2014 rok

Zgodnie z paragrafem 15 punkt 2 Statutu, Zarząd Forum zwołuje Walne Zgromadzenie członków związku w dniu 13 czerwca 2014 roku (piątek) godz. 18,00 w Ośrodku Klubowo-Konferencyjnym Smolarnia (sala barowa). W przypadku braku quorum ustala się drugi termin w dniu 13.06.2014 r. o godz. 19,00 z następującym porządkiem obrad:

Dalej... 21.05.2014. 14:04

Alternatywne formy finansowania dla samorządów

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. "Alternatywne formy finansowania dla samorządów", która odbędzie się w dniu 28 maja 2014 r. o godz. 11,00 w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Czarnkowie ul. Rybaki 3. Konferencja organizowana jest przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej /DAWG Sp. z o.o./ we współpracy z Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim i Forum Gospodarczym.

Dalej... 12.05.2014. 11:15

Spotkanie w Firmie Komat w Romanowie Dolnym

W Firmie Komat w Romanowie Dolnym odbyło się kolejne spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w Forum Gospodarczym Lewiatan. Do wieloletniej tradycji należą spotkania ludzi biznesu. Spotkanie to było wyjątkowe, bo związane z przyjęciem nowych członków i wręczeniem certyfikatów nowym członkom. Certyfikaty wręczył Prezes Forum Tomasz Sikora: Panu Mieczysławowi Kozłowskiemu Firma Komat, Panu Przemysławowi Bednarkowi oraz Wojciechowi Ławińskiemu.

Dalej... 08.05.2014. 13:45

Spotkanie integracyjne w Romanowie Dolnym

W imieniu Pana Mieczysława Kozłowskiego właściciela firmy Komat oraz Forum Gospodarczego mamy zaszczyt zaprosić członków Forum na kolejne spotkanie integracyjne połączone ze zwiedzaniem zakładu, które odbędzie się w dniu 06 maja 2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie firmy Romanowo Dolne 105.

Dalej... 15.04.2014. 14:27

Teleskop gospodarczy z 16.01.2014 r.

Teleskop gospodarczy z 16.01.2014 r.

Teleskop gospodarczy telewizji TVP.PL z kamerą w Czarnkowie i Trzciance odwiedza lokalnych przedsiębiorców działających w ramach Forum Gospodarczego.

Zobacz nagranie

19.03.2014. 14:30

2014-03-17

Spotkanie w Poznaniu z 10 marca z okazji 20 lecia związku pracodawców

Pierwsza < Poprzednia [1 / 19] Następna > Ostatnia